Skulekorpset deltek på sirkus

Stranda skulekorps marsjerer og spelar i manesjen.

Laurdag spelar Stranda skulekorps i manesjen til Cirkus Arnardo.   Foto: Akrivbilete

Nyhende

I samband med at Norges Musikkorps forbund feirar 100 år i år, har Cirkus Arnardo invitert lokale skulekorps med seg på førestillingane sine.

Laurdag opptrer skulekorpset på Stranda i sirkusmanesjen på grusbana ved ungdomsskulen.