Forskarar fryktar at så mange som ein tredjedel av elevane strever på skulen

– For mange som ikkje har det bra

Forska på tilrettelagt opplæring: Peder Haug, professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, har forska på tilrettelagt opplæring i skulen.  Foto: Stine Bjørdal

Nokre av elevane eg jobbar for har eit liv på skulen som er så dårleg at om nokre på min arbeidsplass hadde hatt det sånn så trur eg han hadde vorte stengt. Og det er for mange som ikkje har det bra. Eg synast at vi skal tenke på dei.

Peder Haug
Nyhende

Peder Haug, professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, bekreftar at fleire elevar enn før strever på skulen i dag. Haug var forskingsleiar for evalueringsprogrammet av reform 97 for Noregs forskingsråd. Han har også forska på tilrettelagt opplæring i skulen.