Stor auke frå hausten

Ringstad skule kjem frå hausten av til å få ei stor auke i talet på elevar som treng spesialundervising.

Tala: Rektor Bjørn Helge Nygård ved Ringstad skule la fram tala over auken i spesialundervising for medlemmane i helse-, oppvekst og kulturutvalet (HOK) på møtet førre veke.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Nyhende

Dette kom fram då rektor Bjørn Helge Nygård la fram ein situasjonsrapport for Ringstad skule for helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK) førre veke.