Områderegulering for Geiranger

Ber departementet avgjere

  Foto: Anniken Westad

Nyhende

Tilrådinga frå rådmannen til kommunestyremøtet den 21. juni, er å vedta områdereguleringsplan for Geiranger sentrum.

Dette trass i totalt 11 motsegn som ikkje er trekt frå Fylkesmannen, NVE og Fylkeskommunen.