Trollhaugen barnehage

Spreier glede med faste vitjingar

livsgledebarnehage: Fv. Linda, Gabria, Otilie, Erling, Roald, Kamile og Ole Petter syner fram dei gule «Livsglede for eldre»-skjorter.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Nyhende

Trollhaugen barnehage spreier stor glede hjå bebuarane på Solbakken med sine faste besøk.

Barnehagen er Livsglede for eldre-barnehage, noko som betyr at ungane regelmessig deltek i aktivitetar saman med eldre for å skape gode opplevingar.