Frå Sunnmøringen sitt sommarmagasin 2018

Snart klart for Skarbø-sideren

Skarbøsideren står tappa og klar til å bli handelsvare.

Eigenprodusert: Kristine Skarbø og mora Eli Tjore Skarbø skåler i eplesaft som er produsert på garden. ALLE FOTO: MARIUS SIMENSEN  Foto: Marius Simensen

Nyhende

E plesideren er det nyaste prosjektet til Kristine Skarbø og mannen Carlos Ruiz Rabelo som i 2014 kom heim og tok over odelsgarden til Kristine inne i Bygda.