Helstad-Nesheim

Skal byggje jordkabel

I løpet av hausten vil det bli bygd vel to kilometer med jordkabel mellom Helstad og Nesheim. Stranda Energi er utbyggar.

Jordkabel: For å sikre god nok kapasitet til Rødset Kraftverk skal det byggjast ein 22kV kabel mellom Helstad og Rødset. Arkivfoto: Anniken Westad  Foto: Anniken Westad

Den eksisterande luftleidninga som vart bygd i 1980 vil bli ståande inntil vidare

Jøsok Prosjekt
Nyhende

Det 22 kV kabelanlegget mellom Helstad og Rødset må byggjast for å kunne overføre kraft frå småkraftverk i Strandadalen. Dagens løysing har for lite kapasitet.