Stranda

Klimaplan skal skape trivsel

Stranda kommune førebur i desse dagar ein energi og klimaplan som skal vere ein av byggjesteinane for ein framtidig trivselskommune.

Energi Betre miljø skal skape trivsel for framtidige generasjonar i Stranda. Kommunen går no i gang med ein energi og klimaplan som skal vere ferdig ved utgangen av neste år. Planen vil inngå i delmålet om at Stranda skal vere ein sunn og helsefremjande kommune. Det er ikkje noko å seie om sunnheita til desse elevane som Sunnmøringen tok bilete av i 2014.  Foto: Arkiv

Stranda kommune skal få ei større «vi-kjensle» og kommunen skal vere ein trygg og sikker.

Nyhende

I samfunnsdelen av den nye kommuneplanen heiter det at Stranda kommune skal vere ei kommune å vere stolt av både innan næringsliv, turisme og bygdeutvikling. I dette er delmåla at folketalet i alle bygdelaga skal stabiliserast og helst auke i planperioden. Stranda kommune skal få ei større «vi-kjensle» og kommunen skal vere ein trygg og sikker.