Havila godt døme

Miljøstifting meiner hamnefogd tek feil

Havila er eit av døma miljøstiftinga Zero peikar på, når dei forklarar kvifor utsleppsfrie skip i fjordane er heilt realistisk.

Buss Marius Gjerset i miljøstiftinga Zero har lite tru på at turistar vil bli bussa frå Ålesund til geiranger i framtida. 

Nyhende

(Sunnmørsposten) Stortinget har vedteke at alle skip skal gå utsleppsfritt inn i fjordarmar som er verna som verdsarvområde. Sidan cruiseskip i dag går på tungolje, i beste fall marin diesel, inneber dette eit radikalt teknologiskifte. Vedtaket trer i kraft så snart det er teknisk mogeleg, eller seinast innan 2026.