Tørkesommaren

Støtter råka bønder

Medan bønder i Stranda ikkje er verst stilt i slåtten, støttar dei kollegaer som er hardt råka av tørkesommaren.

Overraskande Bondelaget er overraska over at ikkje regjeringa grip serkare inn mot tapet som bønder i delar av landet har hatt etter tørkesommaren.  Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix / NPK

Nyhende

–Når ein køyrer Gudbrandsdalen, ser ein kor hardt dei er råka. Det har økonomiske konsekvensar så det held, seier leiaren i Sunnylven Bondelag, Peder Hellebostad til Sunnmøringen.