Galvano-saka

Lovar oppgjer på formannskapsmøte

Frank Sve (Frp) meiner rådmannen i Stranda har gått over streken i ei sak som kjem opp i formannskapet måndag.

Oppgitt Frank Sve meiner rådmannen heng ut eigarane av Galvano AS urettvis i ei sak som skal drøftast i formanskapet måndag.  Foto: Arkiv: Johan Behrentz

Nyhende

Som grunngjevnad for ikkje å tildele verksemda Galvano AS støtte til elektrisk infrastruktur hevdar rådmannen mellom anna at verksemda har råd å betale sjølv fordi eigarane dei siste fem åra har tatt ut utbytte.