Notat til formannskapet

Beklager etter reaksjonar

I eit notat til formannskapet som vart sendt ut fredag ettermiddag, ber sakshandsamar om orsaking for "uheldige formuleringar".

Arkivfoto  Foto: Bjørn Arild Hatlem

Nyhende

I førekant av handsaminga av Galvano sin søknad om støtte frå Stranda kommune til bygging av elektrisk infrastruktur, har det kome reaksjonar frå eigarane på saksutgreiinga.