Ringstad skule

Rektor gler seg til nytt skuleår

Rektor Bjørn Helge Nygård og lærarar kan komande veke ønske 36 nye førsteklassingar velkomne til Ringstad Skule.

Rektor: Bjørn Helge Nygård er rektot ved Ringstad skule. arkiv  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

– Vi ønsker å leggje til rette for at alle elevane skal få det eit godt utbyttet av skulegongen.

Bjørn Helge Nygård
Nyhende

– Vi vil gje dei ein trygg god start på skulegangen, seier rektoren, som denne veka er fullt oppteken med førebuingane til det komande skuleåret. Alle lærarane har lagt ferien bak seg, og legg planar for skulekvardagen når elevane kjem.