Tinglysingar for juli

Dalevegen: Dalevegen 270 er seld for 800.000 kroner frå Sheila Guthrie Chambers til Hogne Trettø. illustrasjonsfoto  Foto: Elin Sofie Lorvik

Nyhende

Dalevegen 270 (Gnr 25, bnr. 10) er seld for kr 800.000 frå Sheila Guthrie Chambers til Hogne Trettø (17.07.2018)

Gnr 91, bnr. 124 er overdratt frå Arvid Elias Frøysadal, Borgny Anne Bårdseth og Solfrid I Frøysadal til Knut Dag Langeland (17.07.2018)

Vassetvegen 163 (Gnr 15, bnr. 1) er seld for kr 1.600.000 frå Per Jarle Vike til Tor Bjarte Lie (16.07.2018)

Teigane 56 (Gnr 49, bnr. 304, seksjon 2) er seld for kr 1.625.000 frå Stranda Kommune til Vladimir Petrovic (09.07.2018)