Lesarbrev: Sykkylven og kommunesamanslåing

Åleine eller ikkje?

Arkivbilete frå forhandlingsmøte mellom Sykkylven og Stranda i mars 2016, som førte til ein intensjonsavtale om samanslåing mellom Sykkylven og Stranda. Avtalen vart seinare avvist av innbyggarane i begge kommunar etter folkehøyringar. Frå venstre Petter Lyshol, May-Helen Molvær Grimstad, Odd, Jostein Drotninghaug, Njell Hoftun, Erlend Krumsvik, Kjartan Lied, Åse Elin Hole, Svein Erik Rimstad, Frank Sve.   Foto: Bjørn Arild Hatlem

Nyhende

Kommunestyremøtet neste veke skal ta stilling til om Sykkylven skal slå seg saman med ein annan kommune eller ikkje. Spørsmålet vi skal stille oss er som tatt ut av Shakespeares Hamlet: «Å vere åleine, eller å ikkje vere åleine». Same kva som vert utfallet, vil det vere avgjerande for kva retning Sykkylven tek i tida framover.