Høyringsuttale frå Stranda hamnevesen KF

Nei til særkrav for verdsarvfjordane

Nyhende

Stranda Hamnevesen KF har kome med høyringsuttale til Sjøfartsdirektoratet sitt forlag til endring av forskrift om miljømessig sikkerheit for skip.

-  Det overordna arbeidet og samordning av nasjonale tiltak som gjeld klima og miljø, støttar vi fullt ut og vi ynskjer å samarbeide med statlege styresmakter i det vidare arbeidet med å utvikle løysingar for eit godt miljø og eit vekstkraftig lokalsamfunn, skriv hamnevesenet i uttalen.