Høyringsuttale frå Stranda hamnevesen KF

Nei til særkrav for verdsarvfjordane

Nyhende

Stranda Hamnevesen KF har kome med høyringsuttale til Sjøfartsdirektoratet sitt forlag til endring av forskrift om miljømessig sikkerheit for skip.