Unngå trafikkaos i Geiranger

– Lite tru på bompengar

Samferdselspolitikar Frank Sve har lite tru på ei bompengeavgift for å dempe trafikkaos i Geiranger.

Kaos Til tider er det stor trafikk gjennom Geiranger. Eit utval som har kome med innspel til regjeringa, meiner ein bør vurdere å innføre bompengar i Geiranger for å få ned trafikken i sommarsesongen. Foto: Anniken Westad  Foto: Anniken Westad

Nyhende

– Om ein legg på ti, femten kroner vil det ha lite innverknad på trafikken. Bilturistane vil kome likevel, seier Frank Sve til Sunnmøringen.

Forslaget står i ein innspelsrapport som Samarbeidsråd for kultur og reiseliv har gitt til regjeringa. Rådet vart oppretta av regjeringa tidlegare i sommar. I rådet sit mellom anna Monja Mjelva frå Geiranger.