Eidsdal

Fekk kjempebot for brot på konsesjon

Eidsdal kraft tilbakeviser kritikken etter at NVE har gitt selskapet ei bot på 700.000 kroner.

BOT Eidsdal Kraftverk braut konsesjonsvilkåra, meiner NVE som har gitt det private kraftverket i Eidsdal ei bot på 700.000 kroner. Foto: Wikipedia  Foto: Wikipedia

Nyhende

Ifølgje NVE har det private kraftverket hatt for stor slukeevne.

– Eidsdal kraftverk har i perioden 2015–2018 teke ut meir vatn til kraftproduksjon og installert meir effekt i kraftverket enn det var gjeve løyve til. Høgste vassuttak var 0,6 m³/s eller om lag 16 prosent større enn det som ligg til grunn i konsesjonen, heiter det i ei pressemelding frå NVE.