Eidsdal

Fekk kjempebot for brot på konsesjon

Eidsdal kraft tilbakeviser kritikken etter at NVE har gitt selskapet ei bot på 700.000 kroner.

BOT Eidsdal Kraftverk braut konsesjonsvilkåra, meiner NVE som har gitt det private kraftverket i Eidsdal ei bot på 700.000 kroner. Foto: Wikipedia  Foto: Wikipedia

Nyhende

Ifølgje NVE har det private kraftverket hatt for stor slukeevne.