Frå fylkesmannen i november

Eit år til ny Geiranger-plan

Det kan ta opp til eit år for departementet å vurdere den omfattande Geiranger-planen.

Turistbygda Motsegner og forbod ligg som ei klam hand over lokalsamfunnet i Geiranger. Ein må vente enda eitt år før det ligg føre ei avklaring om viktige tilhøve som skal utvikle lokalsamfunnhet og turistbygda. Kommunen meiner at varslinga er god nok for å verne liv og helse i ein krisesituasjon. Foto: Johan Behrentz  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Det meiner fylkesmannen, som i desse dagar går gjennom den viktige reguleringsplanen for Geiranger. Stranda kommune sende planen til fylkesmannen i sommar, og staten si forlenga arm i Møre og Romsdal tek sikte på å sende ho vidare til departementet i november.