Uttale frå Verdsarvrådet

- Forureininga må bort

Nyhende

Verdsarvrådet har kome med høyringsuttale til Sjøfartsdirektoratet sitt framlegg til nytt regelverk for verdsarvfjordane. Uttalen er krystallklar: Forureininga i verdsarvfjordane må vekk.

- Det er svært viktig at miljøutsleppa til vatn og luft i dei norske verdsarvfjordane vert kraftig redusert, og til slutt heilt eliminert i åra som kjem, skriv verdsarvrådet i ei pressemelding.