Uttale frå Verdsarvrådet

- Forureininga må bort

Nyhende

Verdsarvrådet har kome med høyringsuttale til Sjøfartsdirektoratet sitt framlegg til nytt regelverk for verdsarvfjordane. Uttalen er krystallklar: Forureininga i verdsarvfjordane må vekk.