Strandaøkonomi

Batt renta like før rentehevinga

Stranda kommune batt renta for eit lån på 120 millionar kroner like før Noregs Bank heva styringsrenta i dag.

Økonomisjef: Ståle Anker Ljøen er nøgd med at Stranda har unngått unødig store renteutgifter ved å halde låna på flytande rente. Noregs Bank heva styringsrenta for første gong på sju år.  Foto: Johan Behrentz

Stranda har hatt store fordelar med låg, flytande rente

Ståle Anker Ljøen
Nyhende

Lånet er tatt opp i Kommunalbanken, og fastrenteavtalen har ei rente på 2,6 prosent. I forhold til dagens flytande rente inneber den nye avtalen ein årleg auka kostnad på 1,2 millionar kroner.