Turistnæringa reagerer

Kan bli slutt på sommarruter

Reiselivsnæringa kjem med kraftige reaksjonar på at fylkeskommunen ønsker å redusere bussrutetilbodet i Norangsdalen frå 1. mai neste år.

Vakker Norangsdalen er eit vakkert stykke landskap som mange turistar ønsker å oppleve frå bussvindauget. Hotellnæringa forstår ikkje kvifor fylkeskommunen vurderer å redusere busstilbodet mangs desse populære turistrutene.   Foto: Anniken Westad

Nyhende

Ifølgje ei oversikt frå fylkeskommunen er ruta mellom Øye og Hellesylt svært lite utnytta. Det er utarbeidd ei lang lista over forslag til ruteendringar ulike stader på Sunnmøre.

– Reduksjonen i bussrutene gjennom sumaren vil heilt klart vere eit skot for baugen i den aukande satsinga innan turisme, meiner direktør ved Hotel Union Øye, Mariann Øye-Mork. Dette vil bryte med turistane sine forventningar om minimum kollektivtrafikk mellom Leknes, Øye og Hellesylt. Ifølgje Øye-Mork er både the Fjords og Ørsta Reiselivslag av same meining.