Her kan du få hjelp

Om du treng nokon å snakke med, er det ei rekkje instansar du kan kontakte. Tilboda gjeld både for ungdom og for vaksne.

SØK HJELP: Det er ein rekke instansar du kan kontakte om du har behov for det – både fysisk og via nett/telefon. illustrasjonsfoto 

  • Helsesøster på skulen
  • Helsestasjon for ungdom
  • Fastlegen
  • Hjelpetelefonen til Mental helse 116 123
  • Alarmtelefonen for born og unge 116 111
  • Kirkens SOS 22 40 00 40/ soschat.no
  • sidetmedord.no
  • Ung.no
  • Korspaahalsen.rodekors.no
Nyhende