Tverrfagleg samarbeid i Stranda sentrum

- Ei styrke for alle å vere samla slik

Nyhende

Fysioterapeut og kiropraktor har starta samarbeid i same lokale, noko som er enklare både for pasient og behandlar.

Fysioterapeut Ove Årdal flytta inn i nye lokale i Sjøgata for om lag eit år sidan. Nyleg vart lokala utvida både i størrelse og fagleg. Stian Lorang Grorud starta saman med Michael Parham Dargoshayan opp Stranda Kiropraktorklinikk i 2016. Då låg klinikken i Storgata, men er no komen vegg i vegg med fysioterapeut Årdal. Kiropraktor Øystein Øyre er ny i lokala, men har arbeidd ved Stranda Kiropraktorklinikk sidan midten av juli.