Tverrfagleg samarbeid i Stranda sentrum

- Ei styrke for alle å vere samla slik

Nyhende

Fysioterapeut og kiropraktor har starta samarbeid i same lokale, noko som er enklare både for pasient og behandlar.