19 mistar jobben

Overraska over nedlegging

– Meldinga om nedlegging kom som lyn frå klår himmel. No konsentrerer vi oss om å ta vare på dei 19 tilsette.

Stengt Snart må tillitsvald Vytautas Jonkus og 19 tilsette gå ut frå vaskeriverksemda i Svemorka for siste gong. Sjølv har han arbeidd i verksemda i 13 år og kona i 11 år. I dag torsdag møter han styreleiaren og reknar med å få vite meir om kva som skjer vidare. Industrilokala er eigd av det kommunale eigedomsselskapet.   Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Det seier tillitsvald Vytautas Jonkus til Sunnmøringen etter at vaskeriverksemda Rent Nordvest med 19 tilsette på Stranda vel å leggje ned drifta.