Infomøte om kraftutbygging

Mogleg løysing krev oppheving av vernevedtak

Nyhende

Tafjord Kraft inviterer tysdag til informasjonsmøte om kraftutbygging i Geiranger.

- Stortinget har gjort vedtak om at verdsarvfjorden Geiranger skal verte utsleppsfri innan 2026. Dette vedtaket kan ha store konsekvensar for Geirangersamfunnet om ein ikkje har tilstrekkeleg infrastruktur i form av elektrisitet og ladestasjonar for å dekke eit nødvendig framtidig behov. Dette behovet kan ikkje åleine dekkjast av 22kV-linja som kjem frå Eidsdal. Her vil det ikkje vere nok kapasitet, skriv Tafjord Kraft i ei pressemelding om informasjonsmøtet.

Tafjord Kraft har saman med Mørenett tidlegare sett på fleire alternativ med kraftliner inn til Geiranger for å forsterke kraftforsyninga til bygda, mellom anna 132kV-line frå Tafjord og sjøkabel frå Hellesylt. Ingen av desse alternativa ser ut til å vere gjennomførbare.

- Eitt alternativ som er realistisk for å dekkje eit framtidig straumbehov i Geiranger er lokal kraftproduksjon, i kombinasjon med maksimal utnytting av 22 kV-lina frå Eidsdal, skriv selskapet.

Denne løysinga går ut på at ein utnytter fallet frå Flydalsvatnet til Geirangerfjorden i to kraftverk. For å få til ei slik løysing, må Stortinget sitt vernevedtak av Geirangervassdraget opphevast eller endrast.

- Det vil i såfall krevje at eit samla lokalssamfunn, næringsliv, kommunen og fylket står bak, skriv Tafjord Kraft.