Nytt kryss FV60 Hevsdalen

Kommunen får oreigne

Hevsdalen: Kommunen får oreigne areal i Hevsdalen.  Foto: Arkivfoto: Johan Behrentz

Nyhende

Fylkesmannen avviser klage frå grunneigarar på oreigningsvedtaket i Fursetreset.

Vedtaket frå fylkesmannen er endeleg, og kan ikkje klagast på. Dermed får Stranda kommune oreigne areal som trengst til nytt kryss på FV60 i Hevsdalen.