Frå tre tilsette til over seksti

Tretti år på vegen

Lang og tru teneste: Dagleg leiar Brede Engeset og styreleiar i E-trans kan notere seg mange lojale tilsette, som nyleg fekk Norges vel sin medalje for lang og tro teneste – altså same arbeidsgivar i over 30 år: Oddvar Johan Saurnes, Arvid Engeset, John Åge Hårdnes, John Ansnes, Nils Ringseth ogTerje Nerhus fekk utmerkinga då bedrifta hadde samling på Stranda hotell.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Nyhende

– Om eg hadde sett for meg utviklinga då vi starta opp i 1988? Ikkje i det heile, smiler Brede Engeset i E-trans AS.