Årsmøtet i Stranda fotball

Tre nye styremedlemmar

  Foto: Stine A. Bjørdal

Nyhende

Valet av nye styremedlemmar vart føretatt på årsmøtet til Stranda fotball onsdag ettermiddag.

Avtroppande styremedlemmar

Styremedlemmar i 2018 har vore:

Leiar Thomas Roset

Nestleiar: Torbjørn Langlo

Styremedlemmar: Tommy Sandø, Paul Ivar Pedersen, Elisabeth Vågsæter, Hilderun Søholt og Synnøve Espe Solholm.

Av desse var Thomas Rotset, Paul Ivar Pedersen, Tommy Sandø og Hilderun Søholt på val.

Nye styremedlemmar

Valkomitèen ved Terje Langlo kom med følgande framlegg til nye styremedlemmar:

Amalie Ringdal Birkhol

Kjetil Svendsen

Jonas Overvoll Ghaffari

Tommy Sandøy var på gjenval og vart òg godkjend samrøystes av årsmøtet.

Nytt styre 2019

Nytt styre for 2019 er:

Torbjørn Langlo

Tommy Sandø

Elisabeth Vågsæter

Synnøve Espe Solholm

Amalie Ringdal Birkhol

Kjetil Svendsen

Jonas Overvoll Ghaffari

Valkomitè:

Terje Langlo og Per Tronsen troppa av på årsmøtet som medlemmar av valnemda.

Ny valnemd for Stranda fotball er Hilderun Søholt og Thomas Rotset.