Kommunalsjef helse- og omsorg

Seks søkjarar til kommunalsjef-stilling

Øynasenteret Stranda  Foto: Bjørn Arild Hatlem

Nyhende

Frå 1. mai 2019 blir det endring i kommuneleiinga i Stranda kommune, då noverande kommunalsjef Kjartan Lied går av med AFP (avtalefesta pensjon, journ. anm).