Kommunalsjef helse- og omsorg

Seks søkjarar til kommunalsjef-stilling

Øynasenteret Stranda  Foto: Bjørn Arild Hatlem

Nyhende

Frå 1. mai 2019 blir det endring i kommuneleiinga i Stranda kommune, då noverande kommunalsjef Kjartan Lied går av med AFP (avtalefesta pensjon, journ. anm).

Seks søkjarar

Søknadsfristen på stillinga som kommunalsjef helse- og omsorg var ute fredag 30. november. Det er i alt seks søkjarar på stillinga, fire kvinner og to menn.