Stranda-Liabygda

Bil sperrer for på Gravaneset

Sykkylvsfjord, ferje Stranda-Liabygda.  Foto: Arkiv

Nyhende

Fjord1 melder like før klokka tre onsdag ettermiddag at ein storbil sperrar delar av vegen ned til Liabygda ferjekai på Gravaneset.

- Tunge køyretøy får mellombels ikkje passere, småbilar kan passere. Ver merksam på at bilen står i ein sving, står det i meldinga frå Fjord1.

Vegtrafikksentralen fortel at det er smal vegbane grunna bilberging, og gjer merksam på at det er fare for kø.

- Ein må pårekne forsenkingar, seier vegtrafikksentralen.