Eigedomssalet i Stranda kommune

Tinglysningar november

Tinglyst: Langedalsvegen 229 (Gnr 87, bnr. 11) er seld for kr 210.000 frå Leikny Foss til David John Kiernan (21.11.2018)  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Nibbedalsvegen 409 (Gnr 85, bnr. 8) er overdratt for kr 4.000 frå Ørjan Fivelstad til Ellinor Fivelstad (29.11.2018)