Store skilnader mellom dei vidaregåande skulane

Stranda Vidaregåande skule: Kva utvikling ønsker ein for Stranda vidaregåande skule, og kva fagtilbod skal ein ha ved skulen? Det er eitt av mange overordna spørsmål som kan vere aktuelle å ta med i samfunnsplanen for Stranda kommune. arkivfoto  Foto: Hege Bjørkedal

Nyhende

Årets skulebidragsindikator viser store sprik mellom fylka i landet og kvar enkelt skule. Oslo sikrar seg jumboplassen, mens Hedmark toppar målingane.