Kommunestyret i Hornindal

Ja til forskuttering på FV60

Løyvingar: Stranda vil bidra med sin lut av pengane til fullføring av reguleringsarbeidet for FV60 mellom Røyrhus bru og Tomasgard, og har vedtatt forskuttering av 500.000 kroner til reguleringsplan under vilkår av at Hornindal gjorde likelydande vedtak. Det er likevel langt opp og fram til byggestart på strekninga. Vegstrekninga må inn på investeringsprogrammet til fylket først. arkiv  Foto: Bjørn Arild Hatlem

Nyhende

(Fjordingen): Hornindal kommune vedtok onsdag forskottering av reguleringsplan for fv 60 Tomasgard-Røyrhus bru. Løyvinga på 2 millionar vert finansiert med bruk av disposisjonsfond.