Ønskjer å ruste opp området

Synfaring i Helsemvika

Helsemvika er eit populært område.  Foto: Ole Tommy Hanssen

Nyhende

Torsdag var ei gruppe på synfaring på badeplassen i Helsemvika. Representantar frå kommunen, Sunnmøre friluftsråd, naboar og andre aktørar hadde teke turen for å kartlegge kva moglegheiter som finst for å vidareutvikle området.