Visitstranda

Arabarar til Strandafjellet for å kjøle seg

hyttevarme: Aktivitet i alpinløypene om dagen og peiskos og hyttevarme om kvelden er i aukande grad blitt populært mellom turistar frå fjern og nær. Visit Stranda (Stranda Boooking) kan tilby Totalt 90 hytter med til saman 700 sengeplassar på Stranda og på Strandafjellet. Det er dagleg leiar Helge Ibrahim nøgd med.  Foto: Johan Behrentz

Dei søkjer til kaldare strok. Det er vel for varmt der dei kjem frå

Helge Ibrahim
Nyhende

Vinteren er ein av to høgsesongar for Visit Stranda. Mange vil leige i staden for å eige.