Undersøking frå Bufdir om barneverntenesta

Stranda fekk grønt på alle indikatorar

BARNEVERN: Stranda kommune inngjekk frå 30. april i fjor i det interkommunale barnevernvaktsamarbeidet mellom Stranda, Sykkylven, Sula og Giske. illustrasjonsfoto 

Nyhende

Barnevernet i Stranda får godt skussmål i ei undersøking frå Bufdir, med grønt på tre indikatorar. Det betyr få eller ingen avvik. Formannskapet rosa innsatsen til eininga måndag.