Arbeidsmarknaden i januar

Auke i arbeidsløysa på Stranda

  Foto: Colorbox

Nyhende

Talet på heilt ledige auka førre månad for Stranda. Dette syner januartala frå NAV.

I ei pressemelding melder NAV at talet på heilt arbeidsledige på Stranda i januar auka med åtte personar. Siste året har to fleire blitt heilt ledige, samanlikna med same periode i fjor.