Arbeidsmarknaden i januar

Auke i arbeidsløysa på Stranda

  Foto: Colorbox

Nyhende

Talet på heilt ledige auka førre månad for Stranda. Dette syner januartala frå NAV.