Ønsker oversikt over skredfaren i Sløgstadmarka

Geologisk anbodskonkurranse

Stranda kommune ønsker klarheit om der er skredfare i området for å imøtekomme NVE sitt krav etter motsegn.

Geologisk undersøking: Stranda kommune inviterer til anbodskonkurranse ved Sløgstadmarka.  Foto: Stranda kommune

Nyhende

Næring og teknisk inviterer til anbodskonkurranse gjeldande geologiske forhold ved Sløgstadmarka. Bakgrunn for dette er at det pr. i dag manglar skredvurdering i det aktuelle området merkja av på kartet.