Stranda UKM

Unge arrangørar

Elevarrangørar: Frå venstre: Ylva Elisabeth Bjørnes, Rebecca Andreassen Vågsæter, Thea Brandli Korsnes, Ella Martine Sylte, Nove Seth Lofranco og Anna Fivelstad.  Foto: Ole Tommy Hanssen

Nyhende

Søndag er det igjen klart for UKM i Storfjord Kulturhus. Arrangementet er eit samarbeid mellom kommunen og tiandeklassingane ved ungdomsskulen.

Fleire av elevane i tiandeklasse har engasjert seg i arbeidet med å arrangere UKM og Ylva Elisabeth Bjørnes er leiar for ungdomane sitt arbeid med arrangementet. Dei har arbeida i fem ulike komitear med kvar sine ansvarsområde.