Beredskap og rasfare tema på infomøte i Geiranger

Set fullt trykk på rassikring på Grande

Infomøte Geiranger: Laurdag føremiddag vart det heldt orienteringsmøte på Hotel Union med ordførar Jan Ove Tryggestad og rådmann Åse Elin Hole.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

GRANDEFONNA: Grandefonna har i januar gått to gonger på fjorten dagar over FV63 på Grandestranda, her frå oppryddinga på torsdag føremiddag. Siste ras var bussen berre sekund frå å bli tatt av raset, og videoen av hendinga har skaka opp heile Noreg. No varslar ordførar Jan Ove Tryggestad fullt trykk for å få på plass finansiering av rassikring av Grandestranda.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Nyhende

Manglande kommunikasjon, heilårsferje og lokal beredskapsvakt i Geiranger blant temaa på infomøte laurdag.