Undersøking om tillit til politiet

Tilliten til politiet er svekt

Nyhende

I fjor sa 77 prosent av befolkninga at dei har svært eller ganske stor tillit til politiet – ein nedgang på seks prosentpoeng frå 2017, ifølgje ei undersøking.