FV655 Norangsdalen

Opner søndag ettermiddag

Illustrajonsbilete. 

Nyhende

Fylkesveg 655 gjennom Norangsdalen blir opna søndag klokka 1230.

Dette melder Vegtrafikksentralen på Twitter.

Fylkesveg 655 mellom Tryggestad og Leknes vart stengd måndag føremiddag klokka 11 grunna rasfare.

Det har kome mykje snø i vårt område sidan søndag, og snøskredfaren har variert mellom faregrad 3 og 4 - betydeleg og stor fare for snøskred.