Leiar om klimasats-søknader

Massivtre-bråk

Arkivbilete  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Stranda kommune er i full gang med sin klima- og energiplan. I samband med dette, ønsker kommunen å søkje om statlege midlar for å danne ein kunnskapsbank om massivtre i offentlege bygg saman med lokale entrepenørar. Kunnskapsbanken skal sjå på moglegheita for bruk av massivtre på den nye brannstasjonen i Geiranger, som kan bidra til å redusere klimautslepp i Stranda kommune.