Lokale miljøkrav kan bli nasjonale

  Foto: Kirsten Offerdal / NPK

Nyhende

Frå 1. mars gjeld det nye miljøreglar for Vestnorsk fjordlandskap. Samstundes startar Sjøfartsdirektoratet arbeidet med å vurdera om liknande miljøkrav skal innførast for heile norskekysten.