Dei mellombelse søkjertala til Stranda vidaregåande skule er klare

Auke, auke og auke

Stranda Vidaregåande skule: Kva utvikling ønsker ein for Stranda vidaregåande skule, og kva fagtilbod skal ein ha ved skulen? Det er eitt av mange overordna spørsmål som kan vere aktuelle å ta med i samfunnsplanen for Stranda kommune. arkivfoto  Foto: Hege Bjørkedal

Nyhende

Rektor Jon Hjortdal og dei tilsette ved Stranda vidaregåande skule har grunn til å gle seg over søkjertala som akkurat er publisert: