Tinglyste skjøte

Eigedomssalet i februar

  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Andel av Stigenakken 615 (Gnr 7, bnr. 13) er overdratt frå Ingrid Karin M Jakobsen og Oddrun Christin Myklebust til Margit Helene Myklebust, Ole Mindor Myklebust og Thor Olav Myklebust (01.03.2019)