Oversikt over likestillinga i kommunane

Likestilling i Kommunane: SSB har publisert ei landsdekkande oversikt over kjønnslikestillinga i kommunane i landet.  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Statistisk sentralbyrå publiserte i dag ei landsdekkande oversikt over kjønnslikestilling i kommunane i landet. I oversikta vert det lagt fram tal knytt til tema som mellom anna inntekt, utdanning, arbeid og leiarstillinger. Her kan du lese tala for Stranda og nabokommunane: