Søkjer ambassadørar mot hatprat

Illustrasjonsfoto  Foto: Colourbox.com

Nyhende

Møre og Romsdal fylkeskommune oppmodar ungdom mellom 16 og 22 om å søkje om å bli Stopp hatprat-ambassadørar.

- Hatet på internett og sosiale media veks. Det er i ferd med å bli normalt å hate andre på nett. Sånn kan vi ikkje ha det. Difor treng vi Stopp hatprat-ambassadørar som kan mobilisere andre ungdommar og ta opp kampen mot hatprat på nett, skriv Eirik Rise som er kampanjerådgjevar for Stopp hatprat-kampanjen i ei pressemelding.

Søknadsfristen er sett til 17. mars.

Ti ambassadørar totalt skal plukkast ut, og dei vil få kursing i mellom anna korleis ein lærer andre ungdommar å bekjempe hatprat på nett.

Stopp hatprat-kampanjen er ein del av Europarådet sin No Hate Speech movement, og fins i 40 land.

Alle ungdommar i aldersgruppa kan søkje, uavhengig av bakgrunn.

Definisjonen av hatprat står i Straffeloven (1902) si fråsegn 135a:

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a)hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)religion eller livssyn,
c)homofile legning, leveform eller orientering, eller
d)nedsatte funksjonsevne.