Framtida til Liabygda skule opp i kommunestyret

- Ikkje forsvarleg å drifte vidare

Formannskapet tilrår til kommunestyret å samlokalisere 1. - 4. trinn ved Liabygda skule med barnehagen. Tilrådinga vart gjort med fire mot tre røyster i formannskapet måndag. 

Nyhende

Rådmannen er ikkje til å misforstå i si vurdering av framtida til Liabygda skule i saksvurderinga til kommunestyret: